Proces rekrutacji i zatrudnienia w Polsce

Wsparcie profesjonalnego zespołu Go West & Co.

Za szybką i skuteczną rekrutację, legalizację pobytu i zatrudnienia odpowiada profesjonalny zespół konsultantów Go West & Co., który biegle posługuje się językiem ukraińskim i/lub rosyjskim, a także polskim. Konsultanci poszukują kandydatów zarówno w krajach Europy Wschodniej, jak i w Polsce. Zespół Go West & Co. udziela wsparcia kandydatom na każdym etapie procesu rekrutacji, także w czasie wdrożenia do pracy. Go West & Co. nie pobiera opłat od kandydatów.

Oferty pracy i metody kontaktu

Aktualne oferty pracy można śledzić na bieżąco na stronie www.gowestandco.com.ua

Osoby zainteresowane pracą w Polsce mogą kontaktować się z Go West & Co. korzystając z następujących metod kontaktu: e-mail: gowest@leasingteam.pl, telefon +48 22 460 50 76, Skype rekrutacja Go West &  Co – Leasing Team Group, Viber +48 602 332 198. 

Jeśli kandydat nie znajdzie oferty pracy odpowiadającej jego profilowi, może skontaktować się z Go West & Co. W czasie kontaktu z działem rekrutacji Go West & Co. kandydatom przedstawiane są oferty pracy dopasowane do ich profilu zawodowego.

Wstępna telefoniczna ocena kandydatów przez Go West & Co.

Po uzyskaniu aplikacji kandydata, dział rekrutacji Go West & Co. przeprowadza rozmowę telefoniczną z kandydatem, w celu weryfikacji jego doświadczenia zawodowego, a także szczegółowo przedstawia mu warunki pracy, zakwaterowania (jeżeli przewidziane jest w ofercie) oraz dojazdu do miejsca pracy. Jeżeli kandydat nie posiada wizy, Go West & Co. może udzielić wsparcia w jej uzyskaniu.

Ustalenie daty przyjazdu i warunków zatrudnienia

Po otrzymaniu przez kandydata  wszystkich dokumentów potrzebnych do przyjazdu do Polski, dział rekrutacji Go West & Co. przekazuje kandydatowi niezbędne informacje dotyczące przyjazdu oraz warunków zatrudnienia. Każdy kandydat otrzymuje od Go West & Co. szczegółową informację na temat miejsca pracy, rodzaju umowy, zakresu obowiązków, czasu pracy, roboczej odzieży, warunków zakwaterowania (jeżeli przewidziane są w ofercie) oraz sposobów dojazdu do pracy.

Przyjazd kandydata do Polski

W momencie przyjazdu kandydata do Polski opiekę nad nim przejmuje koordynator projektu. Koszt przyjazdu do Polski pokrywa kandydat.

Dodatkowe testy kwalifikacyjne

W przypadku takich stanowisk jak np. spawacz lub operator wózka widłowego może pojawić się jeszcze konieczność przystąpienia kandydata do testów kwalifikacyjnych u przyszłego pracodawcy.

Umowa

Konsultanci Go West & Co. spotykają się z kandydatem w siedzibie Go West & Co. lub innym miejscu i przeprowadzają ostateczną rozmowę, w czasie której przedstawiają umowę z warunkami pracy i zakwaterowania (jeśli było oferowane). Pracownik dostaje do podpisania umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną. Umowa jest sporządzona w języku polskim i przetłumaczona na język rosyjski.

Wsparcie we wdrożeniu i podczas całego okresu pracy

Do każdego miejsca wykonywania pracy przez pracowników zatrudnionych przez Go West & Co. przydzielony jest koordynator. Jest on dostępny w godzinach 9:00-17:00 oraz w sytuacjach nagłych całą dobę przez siedem dni w tygodniu pod telefonem lub komunikatorem Viber. Każde wdrożenie nowych osób, niezależnie od wielkości grupy pracowników, odbywa się w asyście koordynatora. Koordynator, który biegle posługuje się językiem rosyjskim i/lub ukraińskim, a także polskim, jest również tłumaczem i pomaga w komunikacji miedzy nowozatrudnionymi pracownikami i ich przełożonymi. Wszyscy pracownicy otrzymują również wsparcie koordynatora podczas badań medycyny pracy (jeżeli wyrazi na to zgodę lekarz) oraz szkolenia BHP. Szkolenie BHP dla pracowników przeprowadzane jest w języku rosyjskim bądź ukraińskim lub jest tłumaczone na jeden z tych języków.

Kontynuacja legalizacji pobytu i zatrudnienia

Jeżeli po 60 dniach trwania okresu zatrudnienia pracownik zdecyduje się kontynuować pracę, po upływie 180 dni ważności wizy, dział legalizacji pobytu Go West & Co. zwraca się do pracodawcy użytkownika z prośbą o wystawienie opinii na temat danego pracownika. Jeżeli jest ona pozytywna, Go West & Co. przedstawia pracownikowi możliwości legalnego kontunuowania pracy  na podstawie zezwolenia typu A lub karty czasowego pobytu oraz wspiera w procesie ich uzyskania.