Praca tymczasowa

Praca tymczasowa to elastyczna forma zatrudnienia, wykorzystywana również w przypadku zatrudniania obcokrajowców. Jest to rodzaj trójstronnej umowy pomiędzy pracownikiem, pracodawcą – Go West & Co. i pracodawcą użytkownikiem – klientem Go West & Co. Usługa polega na pozyskiwaniu pracowników ze Wschodu zgodnie z potrzebami klienta, legalizacji ich pobytu oraz pracy w Polsce, zatrudnieniu przez Go West & Co. w oparciu o ustawę o pracy tymczasowej, a następnie oddelegowaniu tych pracowników do pracy w firmie klienta.


Praca tymczasowa jest idealnym rozwiązaniem w następujących sytuacjach:
  • konieczność szybkiego pozyskania pracowników w związku z sezonowym zapotrzebowaniem,
  • potrzeba elastycznego dopasowania liczby pracowników do zmiennych potrzeb firmy,
  • brak możliwości zwiększenia stałego zatrudnienia,
  • potrzeba zastąpienia pracowników na okres choroby lub długiego urlopu.

Korzyści z wdrożenia usługi pracy tymczasowej dla pracodawcy użytkownika:
  • szybkie pozyskanie poszukiwanych pracowników,
  • elastyczne dopasowanie zatrudnienia do potrzeb firmy,
  • ujęcie kosztu usługi pracy tymczasowej jako koszt zmienny,
  • odciążenie działu HR – koncentracja na kluczowych zadaniach,
  • dokumentacja i rozliczanie kadrowo-płacowe po stronie agencji zatrudnienia, obsługa dodatkowych zamówień bez konieczności tworzenia dodatkowych etatów.Go West & Co. czerpie z wieloletniego doświadczenia Grupy LeasingTeam w realizacji usługi pracy tymczasowej, które pozwoliło na wypracowanie modelu współpracy, odpowiadającego na potrzeby klientów, w tym polskich i globalnych koncernów.