Outsourcing procesów i funkcji

Outsourcing jest innowacyjnym rozwiązaniem, które polega na przejęciu odpowiedzialności za procesy lub funkcje niemieszczące się w definicji działalności podstawowej wspieranych przez nas organizacji. W celu optymalizacji Go West & Co. implementuje ustalone z klientem wskaźniki oraz dobiera najbardziej efektywne narzędzia i metody. Wdrożenie tego modelu współpracy pozwala organizacjom na kontrolę kosztów, minimalizację ryzyka i wzrost konkurencyjności. Branże i obszary, w których Go West & Co. najczęściej wdraża outsourcing to telekomunikacja, bankowość, finanse, logistyka, HR, IT, produkcja przemysłowa, kadry i płace, marketing i promocja, sprzedaż.

Realizując projekty outsourcingu procesów i funkcji Go West & Co. bazuje na bogatym doświadczeniu Grupy Kapitałowej LeasingTeam, dzięki czemu korzysta z wypracowanego przez lata, efektywnego modelu współpracy. W ramach usługi konsultanci Go West & Co. przeprowadzają analizę procesu lub funkcji, projektują indywidualne rozwiązania, dopasowane do potrzeb i zorientowane na osiągnięcie przez klienta wymiernych korzyści.