Informacje dla kandydatów z zagranicy

Czy Go West & Co. pobiera opłatę za rekrutację?

Nie, Go West & Co. nie pobiera opłaty za rekrutację. Pobieranie opłat od kandydatów za udział w procesie rekrutacyjnym jest w Polsce nielegalne.

Jakie dokumenty muszę posiadać żeby legalnie pracować za pośrednictwem Go West & Co?

Zespół rekruterów Go West & Co. udziela pełnej informacji o wymaganych dokumentach i czasie ich uzyskania. Do legalnej pracy w Polsce upoważnia paszport, aktualna wiza wydana w tym celu lub karta Polaka, karta czasowego pobytu, karta stałego pobytu czy karta rezydenta.

W jakim zakresie Go West & Co. wspiera kandydatów w uzyskaniu wizy i pozwolenia na pracę?

Osobom, które nigdy wcześniej nie wykonywały pracy w Polsce, bezpłatnie wystawiamy oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, na podstawie którego pracownik może ubiegać się o wizę  przed przyjazdem do Polski np. na Ukrainie. Jeżeli kandydat nie wie, jakie dokumenty złożyć, aby uzyskać wizę, możemy przekazać mu kontakt do agencji, które wspierają kandydatów w tym zakresie na terenie danego kraju np. Ukrainy.

Czy muszę przygotować CV w języku polskim?

W przypadku większości rekrutacji nie wymagamy od kandydatów posiadania CV. Jeżeli szukamy pracowników o wyższych kwalifikacjach i wymagamy CV, prosimy o przysłanie dokumentu w języku,  w którym będzie odbywała się rozmowa rekrutacyjna. Najczęściej jest to język rosyjski bądź ukraiński. Jeżeli poszukujemy kandydata o wyższych kwalifikacjach to rozmowa rekrutacyjna jest przeprowadzana w języku polskim, czasami angielskim lub innym.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Go West & Co. prowadzi wiele rekrutacji i poszukuje osób o różnych kwalifikacjach. Musimy poznać umiejętności i oczekiwania kandydata, a także zapoznać się z posiadanymi przez niego, udokumentowanymi kwalifikacjami.

Rekrutację możemy przeprowadzić w języku polskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Jeśli kandydat zostanie przez nas zaakceptowany i potwierdzi chęć podjęcia pracy, Go West & Co. przekaże mu pisemną, szczegółową informację na temat warunków pracy, wynagrodzenia i miejsca zakwaterowania. W informacji znajdzie się również data przyjazdu do Polski i instrukcja jak trafić do jednego z biur LeasingTeam Group, której częścią jest spółka Go West & Co.

Czy Go West & Co. rekrutuje pracowników tylko do pracy w Polsce?

Wszystkie osoby, którym znajdujemy pracę są zatrudniane w przedsiębiorstwach w Polsce i ewentualnie, w ramach wykonywanej pracy, mogą być delegowane za granicę tak jak np. kierowcy.

Na jakich zasadach Go West & Co. zatrudnia pracowników i jakie otrzymują świadczenia?

Praca za pośrednictwem Go West & Co. jest świadczona zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Zatrudniamy pracowników w oparciu o umowę o pracę tymczasową, umowę cywilnoprawną lub umowę o pracę. Pracownik zawsze otrzymuje umowę w dwóch językach – polskim i rosyjskim. Go West & Co. odprowadza wszystkie składki i podatki od umów, a pracownik rozliczany jest w Polsce. Dzięki legalnemu zatrudnieniu pracownicy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej na takich samych warunkach jak Polacy.

W jakich sytuacjach mogę liczyć na pomoc Go West & Co?

Pomagamy kandydatom zarówno w czasie procesu rekrutacji, jak i już po zatrudnieniu. Do każdej oferty pracy przydzielony jest koordynator, mówiący w języku rosyjskim lub ukraińskim i polskim, do którego można zwrócić się z prośbą o pomoc. Osoba znająca język ojczysty pracownika będzie obecna jako tłumacz np. w czasie badań medycyny pracy (jeżeli lekarz wyrazi na to zgodę) i szkoleń BHP. Pomoże również w sytuacjach nagłych, gdy któryś z pracowników źle się poczuje i będzie konieczność wezwania lekarza lub jeśli pojawiłyby się problemy w miejscu zakwaterowania np. zepsuje się lodówka, media itp.

Na ile czasu dostanę pracę?

Najczęściej oferujemy pracę na okres minimum 3 miesięcy. Zdarzają się również oferty pracy na krótszy czas, od kilku dni (praca dorywcza) do 1-2 miesięcy, które przyjmują najczęściej osoby już mieszkające w Polsce.

W jaki sposób otrzymam wynagrodzenie?

Wynagrodzenie jest wypłacane tylko i wyłącznie przelewem, na konto bankowe pracownika po przepracowaniu miesiąca, zgodnie z umową, do 10. lub do 21. dnia każdego następnego miesiąca. Nie ma możliwości otrzymania wynagrodzenia w gotówce.

Zachęcamy pracowników do założenia konta w bankach na terenie Polski, mających w swojej ofercie karty debetowe, którymi można posługiwać się na Ukrainie. W Warszawie i innych dużych miastach niektóre banki umożliwiają założenie konta bankowego w języku ukraińskim bądź rosyjskim. Nawet w placówkach, w których nie ma rosyjskojęzycznej obsługi, pracownik otrzyma całą pisemną informację o warunkach założenia konta w języku rosyjskim bądź ukraińskim. Istnieje również możliwość przelania wynagrodzenia na ukraińskie konto bankowe, ale koszt takiego przelewu będzie wynosił około 20-30 zł. Cała ta kwota zostanie potrącona z wynagrodzenia pracownika. Kurs przewalutowania również może być dla niego niekorzystny. W razie potrzeby konsultanci Go West & Co. mogą pomóc pracownikowi otworzyć konto bankowe w Polsce.

Czy na okres pracy mam zapewnione zakwaterowanie?

W przypadku większości ofert pracy, na które poszukujemy pracowników, zapewniamy miejsce zamieszkania. Jeżeli pracownik już mieszka w Polsce i posiada własne zakwaterowanie, staramy się zaproponować mu ofertę pracy najbliżej jego miejsca zamieszkania.

Jeżeli praca mi nie odpowiada czy mogę liczyć na zmianę?

Tak, jeżeli praca u danego pracodawcy z jakichś istotnych i uzasadnionych powodów nie odpowiada pracownikowi, staramy się zaproponować mu inne miejsce pracy.  Nie zawsze jest to możliwe.

Jeżeli moja wiza utraci ważność a ja nadal chcę pracować dla Go West & Co, czy będę mieć taką możliwość?

Tak, istnieje możliwość kontynuowania pracy za pośrednictwem Go West & Co. po upłynięciu terminu ważności wizy. Możemy uzyskać dla pracownika zezwolenie na pobyt i pracę u danego pracodawcy na okres od roku do trzech lat lub udostępnić pakiet niezbędnych dokumentów do uzyskania karty pobytu.

Jak wysłać pieniądze za granicę?

Jest wiele sposobów wysłania pieniędzy z Polski za granicę. W bankach, a także w punktach handlowych działają placówki Western Union. W niektórych dużych sieciach sklepów takich jak Tesco czy Pepco, działa podobny system o nazwie Moneygram. Pieniądze można przesłać też z polskiego konta bankowego na konto zagraniczne. Może być to jednak niekorzystne ze względu na różnice kursowe.