Go West & Co.

Spółka Go West & Co. powstała w kwietniu 2013 r. i specjalizuje się w rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. Za dotarcie do kandydatów i ich zrekrutowanie odpowiada dedykowany zespół konsultantów, którzy znają specyfikę wschodniego rynku pracy, biegle posługują się językiem ukraińskim i rosyjskim. Dzięki doskonałej znajomości przepisów, Go West & Co. zapewnia szybki dostęp, rekrutację lub oddelegowanie do klientów GK LeasingTeam osób z zalegalizowanym pobytem i prawem do pracy.

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000458891 | NIP 536-19-13-552 | REGON 146638347
Wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł.

Numer Rejestru Agencji Zatrudnienia: 14841.