Dlaczego Go West & Co?

Go West &  Co. wspiera kandydatów z Europy Wschodniej w legalizacji zatrudnienia i znalezieniu pracy w Polsce, jak również firmy w pozyskaniu pracowników ze Wschodu. Eksperci firmy potrafią trafnie wskazać pracodawcom w Polsce najskuteczniejsze rozwiązania w obszarze zatrudniania cudzoziemców.

Przewaga konkurencyjna Go West & Co.:
  • szeroki zakres świadczeń, które wspierają zarówno klientów, jak i kandydatów,
  • wsparcie klientów na każdym etapie trwania współpracy, od rekrutacji, przez legalizację pobytu i zatrudnienia aż po wdrożenie pracowników i cały okres wykonywania przez nich pracy,
  • doświadczony zespół konsultantów biegle posługujących się językiem rosyjskim i ukraińskim, a także polskim, dobrze znających wschodni rynek pracy,
  • dobra opinia na temat Go West & Co. wśród  aktualnie zatrudnionych obcokrajowców i byłych pracowników, którzy polecają firmę osobom zainteresowanym pracą w Polsce,
  • pełna odpowiedzialność Go West & Co. za proces legalizacji pobytu i zatrudnienia pracowników ze Wschodu.

Go West & Co. szybko i profesjonalnie rekrutuje kandydatów, rekomendując sprawdzone osoby. Kandydatów z Europy Wschodniej charakteryzuje wysokie zaangażowanie, mobilność i duża dyspozycyjność. Go West & Co. nie tylko oddelegowuje do klienta odpowiednie osoby, ale również jest gwarancją uniknięcia rotacji podczas realizacji usługi.  Spółka specjalizuje się w branżach: produkcja przemysłowa, transport i logistyka, handel hurtowy i detaliczny, centra usług wspólnych, przetwórstwo spożywcze.

Korzyści z zatrudniania pracowników ze Wschodu:
  • szybkie oddelegowanie pracowników dzięki uproszczonej procedurze rejestracji, możliwej przez wykorzystanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom,
  • duże zaangażowanie do pracy i pełna dyspozycyjność,
  • współpraca bez barier dzięki podobieństwu kultury i języka,
  • chęć do wykonywania pracy w trudnych do obsadzenia zawodach.